Pigga Hundar

Hunden får vänta i bilen eller utanför väntrummet. Matte/Husse får läsa en tidning i väntrummet tills det är dags, och hämtar sedan in hunden. När vi träffas första gången får ni berätta om sökorsaken. Det är även viktigt att få reda på tidigare skador/sjukdomar och hur de dagliga aktiviteterna ser ut. Har hunden undersökts av veterinär är det bra att veta vilken undersökning som gjorts. Eventuell behandling veterinären gjort samt övrig information. Har hunden röntgats kan det vara värdefullt att ha med bilderna till detta besök.

Undersökningen inleds genom att inspektera hundens hållning. Sedan undersöks hundens rörelseförmåga. Här testas ledrörlighet och muskelanspänningsgrad. Detta är relevant för att hitta orsaken till hundens besvär.

När undersökningen är klar diskuterar vi eventuelle fel som funnits. Vad jag kan göra för att hjälpa hunden samt om kompletterande undersökning av veterinär behöver göras.